Over broeikasgassen

Het retrostralingsmechanisme van het IPCC kan geen invloed hebben op de temperatuur van het aardoppervlak

Auteur

Roland Van den Broek - Burgerlijk Ingenieur

Publicatiedatum

11 augustus 2023

Updates

2023-08-22 Integratie van reacties op commentaren van lezers

1 Samenvatting

Al in 2018 verklaarde Georges Geuskens in een artikel in twee delen (hier en hier), dat de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer geen invloed zou kunnen hebben op de temperatuur van het aardoppervlak. Op basis van experimentele gegevens legde hij uit dat als gevolg van inelastische botsingen tussen de moleculen van de atmosfeer, het door bepaalde klimatologen voorgestelde retrostralingsmechanisme geen tijd had om plaats te vinden in de lagere atmosferische omstandigheden en daarom geen invloed kon hebben op de klimaat.

Tegenwoordig is de mythe van broeikasgassen (BKG) meer aanwezig dan ooit. De overtuiging dat een stijging van de temperatuur wordt veroorzaakt door een retrostralingsmechanisme wordt nog steeds gedeeld door een groot percentage van de bevolking.

In dit document wordt de hypothese van terugstraling niet als absurd beschouwd. Fluorescentiestraling die opnieuw wordt uitgezonden door broeikasgassen is op zeer grote hoogte waargenomen. Maar het laat zien dat zelfs als het in de lagere atmosfeer zou plaatsvinden, dit mechanisme van retrostraling geen enkele invloed zou kunnen hebben op de temperatuur van het aardoppervlak.

De redenering is heel eenvoudig en binnen ieders bereik.

Het volstaat te begrijpen dat het waterpeil in een badkuip niet kan worden gewijzigd door een pomp die het water zou opzuigen en er weer in zou gieten.

2 Warmtebalans van de aarde zonder broeikasgassen

De zon is de belangrijkste energiebron van de aarde.

Een deel van het vermogen dat het uitzendt, wordt geabsorbeerd op het aardoppervlak nadat het door de atmosfeer is gegaan.

Elk moment onttrekt de aarde energie aan haar oppervlak. Deze energie wordt uitgestraald naar de kosmos nadat ze door de atmosfeer is gegaan.

Het vermogen dat het afgeeft, is afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter het afgegeven vermogen.

Wanneer het ontvangen vermogen groter is dan het uitgezonden vermogen, neemt de temperatuur van de aarde toe en in het tegenovergestelde geval daalt deze.

Als het vermogen dat van de zon wordt ontvangen constant is, wordt uiteindelijk een evenwicht bereikt. De temperatuur past zich zo aan dat het uitgezonden vermogen gelijk is aan het ontvangen vermogen.

Wanneer de aarde in thermisch evenwicht is, de ontvangen energie en de uitgestraalde energie gedurende een bepaalde periode \(\Delta t\) zijn gelijk en de temperatuurstijging veroorzaakt door de ontvangen energie wordt exact gecompenseerd door de temperatuurdaling veroorzaakt door de uitgezonden energie.

Dit mechanisme komt overeen met dat van een bad waarvan de toevoerstroom overeenkomt met de stroom die van de zon wordt ontvangen, en de evacuatiestroom met de stroom die door de aarde wordt uitgezonden. Deze stroom neemt toe met de hoeveelheid water die het bevat. Het waterpeil in de badkuip komt overeen met de temperatuur van de aarde. Zie Figuur 1

Figuur 1: Energiebalans van de aarde bij thermisch evenwicht

3 Warmtebalans van de aarde met broeikasgassen

Er zijn veel verschillende interpretaties van het werkingsmechanisme van broeikasgassen. In hun 2009 artikel, noemen Gerlich et Tscheuschner er veertien en leggen uit waarom ze allemaal onjuist zijn.

De diagrammen van delen A en B van de Figuur 3 zijn gebaseerd op zeer wijdverbreide interpretaties van het stralingsbroeikaseffect die met name te vinden zijn op de sites van NASA (hier et hier), CNRS (hier et hier), UCAR (hier) en Wikipedia (hier). U zult er geen moeite mee hebben er nog veel meer te vinden.

Volgens deze bronnen zouden de volgende overwegingen van toepassing zijn met betrekking tot broeikasgassen.

De aarde verdrijft de energie die van de zon wordt ontvangen door drie verschillende mechanismen: waterverdamping, convectie en thermische straling.

Een deel van de warmtestraling die door de aarde wordt uitgezonden, wordt geabsorbeerd door zogenaamde broeikasgassen (BKG)-moleculen die in een onstabiele excitatietoestand terechtkomen. Terugkerend naar de basistoestand, zenden ze in elke richting de energie die ze hadden geabsorbeerd opnieuw uit. Het is dan onvermijdelijk dat een deel van de geabsorbeerde straling terugkeert naar de aarde. De aarde ondergaat een retrostraling (soms back-radiation genoemd in het Engels) die haar verwarmt, op dezelfde manier als de zon. Terugstraling wordt in het IPCC-jargon beschouwd als stralingsforcering. Zie Figuur 2.

Figuur 2: Werkingsmechanisme van broeikasgassen. Straling die opnieuw wordt uitgezonden door broeikasgassen kan terugkeren naar de aarde. Hoe meer BKG-moleculen er zijn, hoe groter dit effect. De originele figuur komt hier vandaan. Het is aangepast om het volledige verloop van de retrostraling in blauw weer te geven. Er kunnen verschillende tussentijdse absorpties-her-emissies plaatsvinden voordat ze terugkeren naar de aarde.

Volgens het IPCC moet de temperatuur van de aarde stijgen in aanwezigheid van broeikasgassen. Deze zal dan extra straling uitzenden die de terugstraling van de broeikasgassen compenseert.

Dit lijkt logisch en onweerlegbaar, maar toch wordt deze redenering ontsierd door verschillende fouten. Figuur 3 maakt het gemakkelijk te begrijpen.

Figuur 3: Warmtebalans van de aarde in aanwezigheid van broeikasgassen. De delen A en B weerspiegelen gebrekkige IPCC-principes. Deel C beschrijft de juiste werking van terugstraling als deze optreedt.

Deel A

Een fractie \(f\) van de straling die door de aarde wordt uitgezonden, wordt geabsorbeerd door broeikasgassen. De warmtebalans van de aarde is daardoor kwantitatief \(f\) onevenwichtig omdat het alleen de hoeveelheid \(1-f\) naar de kosmos verdrijft terwijl ze de hoeveelheid \(1\) van de zon ontvangt.

Deze redenering is naïef: de onbalans komt voort uit het feit dat de absorptieflux \(f\) zich permanent ophoopt in broeikasgassen, alsof zij een oneindig reservoir zijn. Het schema is onvolledig. Het mist de re-emissiestroom die deze accumulatie voorkomt.

Deel B

Fractie \(f\) wordt weer naar beneden uitgestraald en door de aarde geabsorbeerd. Volgens het IPCC veroorzaakt dit een verhoging van de temperatuur, waardoor het deze extra energie kan afvoeren. Het is teruggekeerd naar thermisch evenwicht omdat het nu dezelfde hoeveelheid energie afvoert als die van de zon.

Dit levert twee problemen op.

 • De balans is alleen qua uiterlijk in evenwicht. Het IPCC vergeet op te merken dat de retrostraling nu evenredig moet toenemen met de toename van de door de aarde gedissipeerde energie. Het werd gelijk aan \((1 + f)\), en de aarde moet een energie verdrijven die gelijk is aan \((1+f) + (1+f)\times f = (1+f)^2\). We kunnen deze operatie zo vaak herhalen als we willen, de onbalans neemt elke keer toe. Het is een divergerend systeem en de temperatuur moet oneindig stijgen.

  De eerste keer zendt de aarde \(1\) uit en is de retrostraling gelijk aan \(1+f\) :
  \(E_1=1\)
  \(R_1=1 \times f\)
  De tweede keer zendt de aarde \(1 + f\) uit en is de retrostraling gelijk aan \((1 + f) \times f\):
  \(E_2 = 1 + f\)
  \(R_2 = (1 + f) \times f\)
  De derde keer
  \(E_3 = 1 + f + (1 + f) \times f = (1 + f)^2\)
  \(R_3 = (1 + f)^2 \times f\)
  De vierde keer
  \(E_4 = (1 + f)^2 + (1 + f)^2 \times f = (1 + f)^3\)
  \(R_4 = (1 + f)^3 \times f\)
  Over het algemeen, de keer n
  \(E_n = (1 + f)^{n-1}\)
  \(R_n = E_n \times f\)

 • Dit diagram bevat een subtiele maar fundamentele fout. Het is gemakkelijker te begrijpen als we de rode cirkel verplaatsen, de oorsprong van de pijl die de absorptiestroom voorstelt. Het bevindt zich ergens tussen de planeet en de kosmos. Het zou beter zijn om het op het oppervlak van de planeet te plaatsen. Fysiek is dat waar hij is. Zo wordt het een extra opening voor het legen van de badkuip. Er is dan geen enkele afleiding meer in de door de aarde uitgezonden stroom die direct naar de kosmos gaat. We realiseren ons dan dat alle balansenen in evenwicht zijn en dat er geen verhoging van de temperatuur van de aarde nodig is. Zo krijgen we het schema van deel C.

Deel C

Dit is het juiste patroon als er sprake is van terugstraling.

De emissie- en absorptiemechanismen zijn verschillend. Emissie naar de kosmos wordt niet beïnvloed door absorptie-her-emissie, waarvan de balans nul is. Het is gelijk aan de straling ontvangen van de zon. De warmtebalans van de aarde is nul, omdat ze uitzendt wat ze heeft ontvangen.

De energiebalans van broeikasgassen is ook nul, aangezien ze uitstoten wat ze absorberen.

Geobsedeerd door retrostraling ziet het IPCC alleen neerwaartse straling, terwijl dit permanent wordt gecompenseerd door equivalente opwaartse straling. Dit is gemakkelijk te begrijpen door naar Figuur 2 te kijken. Merk op dat voor elke pijl die terugkeert naar de aarde, er precies één pijl naar buiten komt.

Retrostraling kan niet de minste invloed hebben op de temperatuur, omdat de opwarming veroorzaakt door de straling die terugkeert naar de aarde altijd wordt voorafgegaan door een straling die eruit ontsnapt en die een gelijkwaardige afkoeling teweegbrengt.

Een pomp die het opgezogen water in een badkuip afvoert, zal nooit het niveau van het water wijzigen, ongeacht de kracht en de stroomsnelheid ervan. Het heeft geen invloed op de uitgaande stroom die bij evenwicht gelijk is aan de aanvoerstroom.

De warmtebalans van de aarde is altijd in evenwicht. Zij zendt alle energie die zij van de zon ontvangt opnieuw uit naar de kosmos, of er nu broeikasgassen zijn of niet. Als we uit sectie C alles over broeikasgassen verwijderen, vinden we precies het diagram van Figuur 1. De door het IPCC geconstateerde thermische onbalans bestaat niet.

Als de broeikasgasmoleculen bijzonder kwade bedoelingen hadden en systematisch alle straling die ze absorbeerden terugstuurden naar de aarde, zou de coëfficiënt \(f\) toenemen, maar zonder iets in de warmtebalans te veranderen. Hun effect zou worden aangezien voor dat van een spiegel. Maar van deze krijg je het niet warm als je ervoor staat. Doe een kleine proef. Plaats een object in een doos waarvan alle binnenzijden zijn bedekt met spiegels. Als je merkt dat het object opwarmt, patenteer dan onmiddellijk je proef en je wordt immens rijk.

Als je verdwaalt in de fijne kneepjes van de energieabsorptie-emissiemechanismen van de aarde, overweeg dan de volgende redenering. Retrostraling is vergelijkbaar met regen die uit de lucht valt. Dit komt niet uit het niets. Het is afkomstig van de verdamping van water uit de oceanen dat op grote hoogte is gecondenseerd. Elke druppel regen veroorzaakt een stijging van het niveau van de oceanen, wat alleen de daling van het niveau compenseert die plaatsvond toen dezelfde hoeveelheid water verdampte en vervolgens condenseerde om de druppel te vormen. De massabalans is nul. Het is niet nodig dat de aarde haar temperatuur verhoogt, omdat de extra verdamping de regenval zou doen toenemen, die opnieuw zou moeten worden gecompenseerd.

BKG-moleculen zijn in energiebalans. Ze hebben geen opwarmingskracht. Ze produceren geen energie. Alleen energiebronnen, zoals de zon, kunnen invloed hebben op de oppervlaktetemperatuur van de planeet, maar geen interne mechanismen waarvan de energiebalans nul is.

Het stralingsbroeikaseffect bestaat niet, behalve in de hoofden van degenen die het zich hebben voorgesteld. Vooral de term ‘broeikasgas’ is slecht gekozen. De straling die door broeikasgassen wordt geabsorbeerd en weer naar de aarde wordt uitgezonden, heeft geen invloed op de oppervlaktetemperatuur.

De hoeksteen van de antropogene opwarming van de aarde is verdwenen: de stralingsforceringen die verband houden met broeikasgassen bestaan ​​niet. Ze zijn allemaal nul. Alle programma’s, analyses, studies en publicaties die ervan afhangen zijn zinloos.

4 Conclusies

De oorsprong van de hypothese van het stralingsbroeikaseffect gaat ongeveer 200 jaar terug. Zie hier.

Sindsdien heeft niemand meer gemerkt dat het een mechanisme is dat alleen dezelfde energie weer uitzendt die het eerder absorbeerde en dat het niets kan verwarmen.

Een subtiele maar fundamentele principiële fout in wat neerkomt op een eenvoudig badkuipprobleem is tot nu toe aan de scherpzinnigheid van alle wetenschappers ontsnapt. Het wordt tegenwoordig op onze universiteiten onderwezen en verspreid door onderzoekscentra met een hoge reputatie.

Deze fout is uitgebuit en onderhouden door het IPCC. Deze organisatie is opgericht om zogenaamd onderzoek te doen naar de oorzaken van menselijke invloed op het klimaat. Het heeft aanzienlijke financiële middelen van de VN.

Maurice Strong

Maurice Strong, een rijke Canadese zakenman en hoofdverantwoordelijke voor de oprichting ervan, verklaarde zelfs duidelijk dat het zijn doel was om onze industriële samenlevingen te vernietigen via het IPCC, omdat hij ze verantwoordelijk achtte voor een overexploitatie van de planeet. Hij was van mening dat het volgen van democratische routes enorme financieringsproblemen opleverde en geen kans van slagen had. Het doorlopen van de VN maakte het mogelijk om te profiteren van bijna onbeperkte budgetten door democratische beperkingen te omzeilen. Hij was een sluwe vos en zijn plannen ontvouwen zich zoals hij had gepland.

Een enorm aantal wetenschappelijke publicaties die de invloed van de mens op het klimaat bewijzen, zijn onjuist, hoewel ze peer reviewed werden. We zijn op het punt gekomen dat de volledig bevooroordeelde rapporten van het IPCC als basis dienen voor de cursussen die op onze universiteiten worden gegeven. Hoogleraren die tegen de heersende gedachtestroom durven in te gaan, worden door hun academische autoriteiten onderdrukt of zelfs ontslagen.

Een zogenaamd groene industrie is gegroeid met brede overheidssteun ten koste van de belastingbetaler en lobbyt zwaar om de ontwikkeling ervan te bevorderen ten koste van de fossiele brandstofindustrie.

De berichten van het IPCC zijn tot in het oneindige versterkt door een pers die niet in staat is waarheid van leugens te onderscheiden en die verwijtbare en onvergeeflijke clementie heeft getoond toen IPCC’ers werden betrapt bij het manipuleren van gegevens om historische temperatuurmetingen aan te passen die niet bij hun doeleinden pasten (Climategate). Het wordt hoog tijd dat de pers het IPCC onder de loep neemt in plaats van elke klimaatrealist ervan te verdenken een vertegenwoordiger van de olielobby te zijn.

Totalitaire politieke maatregelen werden opgelegd. Ze dwingen onze industrieën tot faillissement of om te verhuizen naar minder beperkende regio’s. De westerse wereld is begonnen aan een proces van collectieve economische zelfmoord.

Onze samenlevingen moeten vreselijk dure energietransitieplannen maken zonder de minste impact op het klimaat. CO2, een molecuul dat essentieel is voor het leven, is gesataniseerd. Het moet worden opgevangen en opgeslagen met behulp van zeer dure technieken, terwijl de toename van het gehalte in de atmosfeer in de afgelopen decennia verantwoordelijk is voor de vergroening van de planeet.

Hernieuwbare energiebronnen zullen de conventionele productie nooit volledig kunnen vervangen en zullen op geen enkele manier alle producten voortbrengen die zijn afgeleid van petrochemische producten.

Onze jonge mensen zijn gehersenspoeld en doodsbang om in een wereld met een sombere toekomst te leven. De pers geeft er niet om dat groepen hun protesten financieren om de planeet te redden van niet-bestaand kwaad, en Justitie toont in dit opzicht ongerechtvaardigde neerbuigendheid.

Vrijdenken moet worden geëlimineerd door het opzetten van systemen voor het controleren van feiten en ministeries van waarheid. Google, Facebook, Wikipedia, Twitter (voordat Elon Musk het overnam) en de VN claimen deze “settled science” te bezitten. Wetsontwerpen om alle klimaatrealistische spraak te censureren zijn klaar om aangenomen te worden. Nuchtere mensen die stelling durven te nemen tegen degenen die beweren de enigen te zijn met de Waarheid, moeten worden opgesloten.

In Nederland organiseert een universiteit trainingen om psychologen te helpen klimaatsceptici te bekeren tot de nieuwe groene religie.

Ze willen ons dwingen binnen een koolstofbudget te leven. Mensen kunnen niet meer dan een kwartier van hun huis reizen. Vliegreizen zullen strikt beperkt zijn, behalve voor elites. Wie de regels overtreedt, wordt berecht en veroordeeld.

Ouderen zullen zelfmoord moeten plegen om plaats te maken voor jongeren bij gebrek aan ecologische ruimte.

Bedrijven en personen waarvan de activiteit onverenigbaar wordt geacht met ESG-criteria, zullen niet langer financiering vinden bij banken die worden beïnvloed door enorme geïdeologiseerde financiële groepen.

Je moet stoppen met het eten van vlees. Vee moet worden geofferd op het altaar van broeikasgassen, want wanneer ze verteren, produceren ze en boeren ze methaan. Dit broeikasgas zou nog steeds veel krachtiger zijn dan CO2.

Er wordt een ecologische dictatuur boven de nationale soevereiniteit geplaatst onder het valse voorwendsel dat als er niets wordt gedaan, de aarde in een vuurbal zal veranderen. Er is geen politieke meerderheid meer die zich ertegen verzet. Justitie, bekeerd tot klimaatalarmisme, spreekt oneerlijke, vooringenomen oordelen uit om naleving van ongegronde regels van een klimaatsekte op te leggen.

De situatie is echt verschrikkelijk. Democratie, waar ben je?

Het is hoog tijd om een ​​stap terug te doen. Er is een grote reset nodig, maar niet die van het WEF, dat de wereldbevolking tot slaaf wil maken door haar te terroriseren.

Het IPCC moet worden ontmanteld. Artikel 2 van zijn statuten is irrelevant geworden, nu we weten dat broeikasgassen geen invloed hebben op het klimaat. Het is nu heel duidelijk dat de klimaatalarmisten de echte klimaatontkenners zijn.

Dertig jaar van intense mediahype hebben ons in een staat van vergevorderde mentale verwarring gestort. Ik hoop dat dit artikel je eruit heeft getild en dat je nu verlost bent van de zware schuldlast waarmee je bent opgezadeld.

Ik hoop dat iedereen zijn fouten zal erkennen en dat deze terugkeer naar normaal, gebaseerd op een gerationaliseerde ecologie, rustig zal verlopen. Laten we ons in de tussentijd op een verstandige manier voorbereiden op de toekomst door gebruik te maken van de huidige mildheid van de zon. Het is verreweg de belangrijkste energiebron op aarde. Hij is het die het klimaat reguleert. We kunnen alleen buigen voor zijn wil. Beweren het op zijn plaats te doen door middel van geo-engineering is tovenaarsleerling spelen.

5 De toekomst

Die zal van jou afhangen.

De laatste jaren is de situatie alleen maar exponentieel verslechterd. Het bewerken van de publieke opinie wordt steeds sterker. De media slaan ons momenteel om de oren met een ongekende hittegolf in Zuid-Europa, waarvan de zogenaamde temperatuurrecords niet in de uitlezingen van de meetstations verschijnen. Het is walgelijk.

Vandaag hebben we eindelijk een heel eenvoudig argument dat de stellingen van het IPCC definitief ondermijnt. Men moet het nog uitdelen.

De waarheid zal uiteindelijk aan het licht komen, maar het kan even duren. Het kostte artsen 200 jaar om de praktijk van aderlating te stoppen nadat bewezen was dat het niet effectief was.

Geconfronteerd met het IPCC, dat kolossale middelen heeft om klimaatalarmisme te verspreiden, doorgegeven door de media die volledig de weg kwijt zijn, vertegenwoordigen we niet veel, maar als we niets doen, zullen we allemaal verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan ​​van de mythe van antropogene mondiale opwarming.

We moeten dus het initiatief nemen. Degenen die twijfelen aan de invloed van de mens op het klimaat zijn veel talrijker dan ze denken, maar te weinig mensen weten het.

Alle wetenschappers die denken te hebben aangetoond dat het stralingsbroeikaseffect echt is, moeten hun vergissing toegeven. Het wordt heel moeilijk, niemand geeft graag toe dat ze een fout hebben gemaakt.

Klimaatrealisten die er ook maar een klein beetje in hebben geloofd, kunnen en moeten duidelijk stellen dat dit effect niet bestaat.

Neem je pelgrimsstaf en verspreid het goede woord, zonder angst voor tegenspraak. Je hebt gelijk. Verspreid dit artikel op grote schaal, zoals deze goede grap die een vriend aan je heeft doorgegeven. Post op discussieforums en laat alarmerende trollen weten dat je bestaat. Blijf niet stil.

Stop met het financieren of ondersteunen van uw folteraars die u misbruiken.

Praat met de pers. Vertel je favoriete krant dat je hem niet meer zult kopen omdat je het beu bent om elke dag de artikelen te lezen die je alleen maar schuldig en geterroriseerd proberen te maken om niet-bestaande redenen.

Benader uw politieke vertegenwoordigers. Laat ze begrijpen dat u nu weigert te stemmen voor degenen die uw banen vernietigen door klimaatdelirium te blijven verspreiden, en die zouden weigeren alle maatregelen die ze ondanks gezond verstand hebben genomen, ongedaan te maken.

Houd dit document over het principe van het broeikaseffect altijd bij de hand. Dit is een PDF-bestand van 3 pagina’s. U kunt deze downloaden door op deze link te klikken. Aarzel niet om er op een avond met vrienden over te praten, of om te proberen je kinderen te de-indoctrineren die in hun eentje niet zullen slagen.

Presenteer pagina 1, die waar alle pijlen rood zijn in de bovenste figuur. Leg uit dat de pijlen naar beneden bedoeld zijn om de aarde op te warmen. Ga naar pagina 2, die met de blauwe pijlen in de bovenste figuur. Wijs erop dat elke pijl die terugkeert naar de aarde altijd wordt voorafgegaan door een pijl omhoog, dat opwarming altijd wordt voorafgegaan door een gelijkwaardige afkoeling. Vergelijk met de pomp. Leg uit dat de warmtebalans van de aarde onafhankelijk is van de aanwezigheid van broeikasgassen. Vergelijk het met regen (pagina 3). Op dit punt zouden je tegenstanders belachelijk moeten worden gemaakt. Als je niemand overtuigt, is de situatie hopeloos.

Je kunt hetzelfde proberen op Facebook of YouTube. Het publiek zal groter zijn, maar je loopt het risico opnieuw het slachtoffer te worden van factchecking. Vandaag heb je meer geluk op Twitter.

Het is nu zeker dat het stralingsbroeikaseffect om een ​​heel simpele reden niet bestaat. Wonder boven wonder wisselde de bal van kant. Maar als lucide mensen zich als schapen blijven gedragen, moeten ze niet verbaasd zijn dat ze tot op het bot worden geschoren.

Blijf niet passief in de hoop dat anderen nat voor je worden. Verspil geen enkel moment. Als het je is gelukt om iemand te overtuigen, overtuig hem dan om dezelfde aanpak te volgen als jij. Anders zullen we moeten leven met permanente regels van klimaatbeperking en andere steeds restrictievere totalitaire bepalingen. Het kan veel sneller gaan dan je denkt. De plannen zijn al klaar.

6 Wilt u het artikel opnieuw publiceren?

Als u het artikel opnieuw onder uw eigen lezers wilt verspreiden, publiceert u eenvoudigweg een samenvatting (of het begin) van het artikel met vermelding

 • aan het begin een beleefdheidslink naar de eerste publicatie in het Frans gemaakt door science-climat-energie.be (SCE):
  https://www.science-climat-energie.be/2023/08/11/a-propos-des-gaz-a-effet-de-serre/

 • aan het einde de link naar het volledige artikel. Kies de taal die het beste bij u past:
  Frans: https://qblog-rcli.netlify.app/posts/gaz-effect-serre-fr/
  Nederlands: https://qblog-rcli.netlify.app/posts/gaz-effect-serre-nl/
  Engels: https://qblog-rcli.netlify.app/posts/gaz-effect-serre-en/

Alle suggesties ter verbetering van de vertalingen zijn welkom.

Uw publicatie wordt toegevoegd aan de volgende lijst.

7 Sites die het artikel hebben gepubliceerd

science-climat-energie.be 2023/08/11/a-propos-des-gaz-a-effet-de-serre/
climategate.nl 2023/08/over-broeikasgassen/
climatetverite.net 2023/08/28/a-propos-des-gaz-a-effet-de-serre/
fakta360.no 2023/09/drivhuseffekten-finnes-ikke-og-drivhusgasser-varmer-ingen-ting/